Aangifte doen

Het doen van aangifte is van groot belang.

Ons steunpunt is een groot pleitbezorger van het doen van aangifte bij de fraudeteams van het Openbaar Ministerie. Alleen als de autoriteiten op de hoogte worden gesteld van oplichtingszaken, kunnen zij actie ondernemen en mogelijk vervolging instellen. Uiteraard proberen wij acquisitiefraude zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen van het Openbaar Ministerie. Indien u mee wilt werken aan de strafrechtelijke aanpak van malafide acquisitiebureaus, dan is uw aangifte van groot belang. U kunt ons daarom machtigen tot het doen van aangifte. Wanneer het Openbaar Ministerie besluit om onderzoek te doen naar een bepaald bureau dan worden deze machtigingen meegenomen in het onderzoek. U kunt ons machtigen tot het doen van aangifte door een speciaal aangifteformulier in te vullen. Wij zullen deze aangiftes bundelen en indien een opsporingsinstantie een onderzoek start, deze aangiftes aan hen overhandigen. Indien u direct aangifte wilt doen dan kunt u dit het beste bij uw plaatselijke politiebureau doen.

Omdat wij een originele handtekening van een tekenbevoegd persoon nodig hebben, willen wij u vragen het meldformulier in te vullen en voordat u op 'verstuur melding' klikt het formulier te printen, verder in te vullen en ondertekend per post te sturen naar:

SAFECIN
Steunpunt Acquisitiefraude
Postbus 963
7301 BE Apeldoorn


LET OP:
dit formulier kunt u invullen naast een meldformulier. U dient altijd een melding te maken en deze ook digitaal te verzenden, anders kunnen wij uw aangifte niet in behandeling nemen.

Share |